Bầu cử Quốc hội, thực trạng và giải pháp


Mặt Trận Tổ Quốc đã làm xong hiệp thương vòng ba. So sánh kết quả những người tự ứng cử trong tổng số ứng cử viên, người ta không khỏi giật mình.

Từ 238 người tự ứng cử lúc đầu, đến bây giờ chỉ còn lại 30 người trên 876 ứng cử viên, tỷ lệ là 3,4%.

846 người được đề cử đến từ “các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhànước ở Trung uơng và địa phương “. Như vậy, đây là 846 người đại diện cho Đảng cộng sản, cũng là đại diện cho Nhà nước chứ không phải là đại diện cho dân.

Xem kỹ lại mới thấy, ở Hiệp thương vòng ba, các thành viên Mặt Trận Tổ Quốc, một bộ phận của đảng cộng sản có quyền quyết định cuối cùng về danh sách ứng cử viên. Các ứng cử viên bị loại hoàn toàn không có cơ hội để đảo ngược kết quả. Quyền lựa chọn đại biểu Quốc hội của người dân thực chất lại rơi vào tay một thiểu số người.

Việc hiệp thương sai phạm này đã loại bỏ nhiều ứng cử viên tâm huyết, có uy tín trong dân như luật sư Lê Công Định, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ,…. Đồng thời, nó cũng làm cho nhiều người khác nản lòng như bộ trưởng Trương Đình Tuyển, cựu bộ trưởng Đặng Hùng Võ, …

Rõ ràng, những người lãnh đạo không tin dân và không dám trao cho dân quyền làm chủ đất nước. Đảng cộng sản đang kêu gọi “đoàn kết dân tộc”, nhất là với đồng bào hải ngoại. Thế nhưng, đảng cộng sản lại chưa chịu “đoàn kết” với chính người dân trong nước, những người chỉ được đảng cho phép tỉ lệ đại diện 3,4% trong tổng số ứng cử viên.

Chất lượng luật thấp và thi hành luật tùy tiện

Tháng 11/2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí chỉ thị 37/CP nghiêm cấm báo chí tư nhân trong khi điều 69 Hiến pháp quy định rất rõ ràng là công dân có quyền tự do báo chí.

Báo chí Nhà nước đăng tin một chiều, vu khống, xúc phạm đến những người ủng hộ và cổ vũ dân chủ, trong đó có các bạn thanh niên, sinh viên.

Những việc này vi phạm Hiến pháp nghiêm trọng vì điều 71 Hiến pháp nói rõ “Công dân được pháp luật bảo vệ về danh dự và nhân phẩm”, và điều 72 có ghi “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”.

Tranh luận tại Quốc hội

Vi phạm Hiến pháp và pháp luật như thế, nhưng Quốc hội hoàn toàn không lên tiếng gì.

Điều 69 Hiến pháp cũng khẳng định quyền tự do lập hội của người dân. Tuy nhiên đến giờ này, Quốc hội vẫn chưa thể ra nổi bộ luật về “Quyền tự do lập hội”.

Có thể kể ra thêm là Nghị định 31/CP về quản chế hành chính do cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ban hành từ tháng 4/1997. Nghị định này cho phép chính quyền tùy tiện giam giữ người dân. Nó cũng vi phạm điều 68 Hiến pháp về quyền tự do đi lại của người dân.

Sau khi thi hành được 10 năm, gần đây, dưới áp lực của nước ngoài, chính phủ Việt Nam mới hủy bỏ. Trong hai nhiệm kỳ Quốc hội, không một đại biểu nào lên tiếng về chuyện này.

Cựu phó thủ tướng Vũ Khoan đã công khai nhìn nhận : “Vấn đề nằm ở hệ thống pháp luật không thích ứng và bất nhất, thủ tục hành chánh phức tạp, và quản trị chồng chéo và nhập nhằng.”

Nguyên nhân

Thể chế độc đảng là nguyên nhân chính yếu nhất. Độc đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Các cấp lãnh đạo và báo chí trong nước đã nêu lên nhiều nguyên nhân nhưng đều lảng tránh nguyên nhân cốt lõi này.

Lý do là vì khi chỉ có một đảng cầm quyền trong một quốc gia, đảng đó làm ra luật pháp và thực thi luật pháp. Vì không thể có kiểm soát và cân bằng quyền lực nên đảng đó đứng trên luật pháp. Những người lãnh đạo thực thi pháp luật tùy tiện, từ đó dẫn đến muôn ngàn tệ nạn như lạm quyền, độc quyền, tham nhũng, lấy của bắt người trái phép, …

Nhìn tổng quát thì cả đảng nhưng thực chất chỉ có thiểu số những người lãnh đạo đảng cộng sản đứng trên luật pháp, còn những đảng viên cộng sản bình thường thì phải tuân theo chỉ thị của cấp trên. Điều đáng chú ý ở đây, hầu hết những đảng viên cộng sản vô tình trở thành tấm đệm để tạo điều kiện hay giúp cho những người lãnh đạo đứng trên pháp luật, làm ăn phi pháp.

Giải pháp

Như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói, cần để các ứng cử viên Quốc hội tự ứng cử và để người dân lựa chọn, nghĩa là cần phải chấm dứt việc can thiệp sai phạm vào tiến trình ứng cử, bầu cử của Mặt Trận Tổ Quốc, cơ quan của đảng cộng sản.

 Cùng với việc sinh hoạt chính trị lành mạnh, đa nguyên, cần thực hiện ngay tự do báo chí như đã quy định trong Hiến pháp. Việc này vô cùng cần thiết để chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, cần phải để các đảng chính trị sinh hoạt công khai, dân chủ, như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói : “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”.

Thực hiện được những việc này, chắc chắn sẽ chọn được người tài giỏi gánh vác việc nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã bày tỏ rõ quan điểm : “Để chọn người có tâm có tài vào bộ máy Nhà nước, không có cách nào khác là phải dân chủ”.

Cùng với việc sinh hoạt chính trị lành mạnh, đa nguyên, cần thực hiện ngay tự do báo chí như đã quy định trong Hiến pháp. Việc này vô cùng cần thiết để chống tham nhũng, tiêu cực.

Khi Việt Nam có tự do báo chí, người dân trong và ngoài nước mới có thể an tâm về sự phục vụ đúng đắn của các vị lãnh đạo quốc gia. Từ đó mới có thể khởi động tiến trình đoàn kết dân tộc và đất nước mới phát triển một cách lành mạnh, đúng theo ý nghĩa của “hội nhập thành công, phát triển bền vững”.

Những giải pháp trên đây cần được thực thi ngay lập tức vì nó hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp hiện hành của nước ta. Những hành động vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và pháp luật đang diễn ra như bầu cử độc đảng không nên tiếp tục nữa.

Bầu cử độc đảng có nghĩa là dân không có lựa chọn nào khác ngoài chính sách của đảng độc quyền. Do đó, tại sao người dân phải đi bầu khi kết quả bầu cử không thay đổi được gì cả ?

Theo ý tôi, rất cần thiết và cấp bách, các vị lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam nên tôn trọng sự thật, xin lỗi toàn dân vì những sai lầm phạm phải, chấp nhận sinh hoạt chính trị lành mạnh để cùng nhau đi tới như đã thực hiện thành công ở Nam Phi, vì “chỉ có sự thật mới có thể để quá khứ yên nghỉ ” (Nelson Mandela).


1 Comment

  1. Tinh Hoa Việt Nam
    07/08/2011

    Cái hay nhất của Việt Nam là kết quả trong mọi cuộc bầu cử ai mà thắng là thắng tới 97-98% số phiếu. Điều này cho ta thấy 3 hiện tượng, 1 là không ái dám lên tranh cử vì e sợ cái gì đó, 2 là không có nhiều người có khả năng và 3 là tỉ số người có khả năng so với người không có khả năng trong đảng như là 1-3 trên 100. Điều này dân chúng và giới trí thức cũng như các nhà báo cẩn phải có câu hỏi và nghi ngờ vì cái khoảng trống khổng lồ giữa số người có khả năng lảnh đạo nhà nước và số người không có khả năng trong nguồn máy lảnh đạo.

    Reply

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.