Ban Đại Diện nhiệm kỳ 03/2013

Ngày 28 tháng 02, 2013

Sau cuộc họp ngày 28 tháng 02, 2013, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đã chính thức có các thành viên Ban Đại Diện mới trong nhiệm kỳ 03/2013:

Thanh Phong – Trưởng Ban Đại Diện

Uy Vũ

Hoàng Lan

Trọng Anh

Trong tinh thần chung, chúng ta luôn nhớ đến thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, người đã sáng lập và xây dựng THTNDC cách đây hơn 6 năm, hiện  đang bị giam cầm bất công tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Đại Diện cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp của toàn thành viên – đặc biệt nguyên Trưởng Ban Đại Diện Võ Thụy Nhu ở các nhiệm kỳ vừa qua.

Với chủ trương đối thoại dựa trên sự khác biệt và xây dựng nền tảng tri thức trong một xã hội văn minh, Ban Đại Diện mới mong đón nhận sự đồng lòng và góp sức của toàn thành viên nhằm thực hiện các mục tiêu mà thanh niên Việt Nam cùng quan tâm.

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ
Ban Đại Diện

1 Comment

  1. Nhất Nam
    28/03/2013

    Chúc mừng Ban đại diện mới của THTNDC

    Nhất Nam

    Reply

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.