Bão lụt

Posted on May 4, 2008 in Radio Tiếng nói Thanh niên | No Comments

Tải về máy

Nhóm Tiếng nói thanh niên xin gửi đến các bạn radio chủ đề bão lụt! Nhóm Tiếng nói thanh niên xin chia sẻ nỗi đau với miền Trung ruột thịt!

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.