Vượt tường lửa

Posted on Aug 21, 2011 in Hướng dẫn Kỹ thuật | No Comments

Nguổn: TTXVA Các bạn có thể dùng 1 trong 3 cách sau đây : - Cách 1: Sử dụng trang web trung gian Xem được ngay (đầy đủ bài viết, kể cả bài mới nhất), nhưng đa phần sẽ không xem video, nghe âm thanh, hoặc download. Ngoài ra có thể sẽ chậm hơn so với truy cập […]

Vào FaceBook bằng Mozilla Firefox 3.6 + Ultrasurf có cài file Add-on

Posted on Jul 28, 2011 in Hướng dẫn Kỹ thuật | No Comments
Vào FaceBook bằng Mozilla Firefox 3.6 + Ultrasurf có cài file Add-on

Nguồn: Blog Mẹ Nấm Có nhiều bạn thắc mắc không biết mình dùng cách nào để vào Facebook mà vẫn post hình, post link nhạc bình thường, xin thưa đó là dùng Mozilla Firefox 3.6 + Ultrasurf. Tuy nhiên, để phần mềm Ultrasurf có thể tích hợp với Mozilla Firefox chúng ta phải cài thêm […]

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.