Chủ quyền biển đảo Việt Nam qua các bản đồ cổ

Chủ quyền biển đảo Việt Nam qua các bản đồ cổ

Nguyễn Đình Đầu, theo Tuần Việt Nam Để tìm hiểu bờ biển, Biển Đông, và hải đảo Việt Nam, chúng tôi đã thu thập được một số bản đồ và tư liệu văn bản sau đây. I. Theo tài liệu của các chúa Nguyễn Trong sách Hồng Đức bản đồ có 3 bản đồ liên […]

HOÀNG SA: TRONG TIM HAY SAU LƯNG BẠN

André Menras – Hồ Cương Quyết Hoàng Hưng dịch Trong cái thế giới tư bản do các nhà băng thống trị này, trong nền kinh tế thị trường mà tất cả biến thành hàng hóa, tất cả chỉ còn là giá trị tính được bằng tiền do những kẻ mạnh đương thời định đoạt, những […]

TƯ BẢN NHÀ NƯỚC VÀ THỊ TRƯỜNG TỰ DO

Đoàn Hưng Quốc Ý chính của quyển sách là nhấn mạnh đến một trào lưu mang tên “Tư bản Nhà nước” (State Capitalism) vốn trỗi mạnh từ sau Chiến tranh Lạnh và có khuynh hướng đối nghịch với mô thức thị trường tự do của Âu Mỹ – tiêu biểu là các nước giàu tài […]

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.