Cộng tác – Góp ý

Tất cả ý kiến xây dựng hoặc góp ý cho hoạt động của Tập Hợp mời gửi về thtndc [at] gmail [chấm] com, hoặc  trao đổi với các thành viên trong Ban Đại Diện. Chúng tôi sẽ rất vui nếu nhận được các góp ý của bạn và sẽ trao đổi với bạn để rút ra những điều hữu ích.


Tham gia

Bạn đã đọc tài liệu giới thiệu THTNDC cũng như nội qui thành viên, bạn có cùng mục đích với THTNDC và mong muốn đóng góp một phần cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Mời bạn ghi danh đăng kí thành viên THTNDC qua địa chỉ thtndc@gmail.com.

Sau khi Tập Hợp nhận được thư đăng ký của bạn, một trong các thành viên của Ban Đại Diện sẽ liên lạc với bạn, việc bạn trở thành thành viên chính thức của Tập Hợp hay không sẽ được thông báo ngay sau buổi nói chuyện hoặc qua email.

Bản đăng ký thành viên THTNDC

1 Comment

  1. Minh Hội
    11/12/2013

    mong muốn đóng góp một phần cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. 

    Reply

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.