Giáo dục

Posted on May 4, 2008 in Radio Tiếng nói Thanh niên | No Comments

Tải về máy

TK: Chào các bạn, mình là Tâm Kiên

HT: Còn mình là Hòang Thảo, thành viên THTNDC. Hôm nay TK và HT xin mời các bạn cùng thảo luận về một chủ đề mặc dù không còn là mới mẻ nhưng vẫn luôn là mối quan tâm lớn của xã hội, đó là tình hình giáo dục tại Việt Nam trong những năm qua.

TK: Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên THTNDC thảo luận về vấn đề này. Trước thềm ĐH 10; trong thư ngỏ gửi bộ trưởng bộ GD NMH, bạn NTT đại diện của TH đã nêu ra một vài ý kiến và câu hỏi trong chủ đề này. Chương trình radio hôm nay trước hết là để giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quát về thực trạng giáo dục của nước ta và cũng là một cỡ hội để các bạn cùng tìm hiểu và trao đổi ý kiến về chủ đề này.

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.