Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ

“Trách Nhiệm với Tổ Quốc”

Một thể chế Dân chủ chỉ được xây dựng trên nền tảng Tri thức. Tương lai của một Quốc gia xưa nay luôn được định đoạt bởi thế hệ Thanh niên. Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đoàn kết cùng chung sức xây dựng một xã hội Công bằng – Dân chủ.

Với ý nghĩa đó, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ là nơi tụ hội tất cả các đối tượng thanh niên không phân biệt giới tính, tình trạng sức khỏe, vùng miền, hay tầng lớp, tôn giáo, chính đảng, dân tộc…, để mỗi thành viên vận dụng tài năng và nhiệt huyết góp phần truyền bá và ứng dụng những tư tưởng mới, tri thức mới, vượt qua mọi rào cản, tới người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tìm ra giải pháp với hi vọng phần nào giúp chính quyền và cộng đồng giải quyết các vấn đề không phải chỉ trong nước mà còn về cả những giá trị đời sống nhân loại.

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ hoạt động dựa trên tinh thần hợp tác với tất cả tổ chức đoàn thể, chính đảng, cùng đồng hành trong sứ mạng bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi thanh niên hôm nay là những chủ thể kiến tạo nên xã hội Dân chủ trong hiện tại và tương lai. Mỗi thành viên của THTNDC đều mang trong mình bầu nhiệt huyết “lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Một xã hội chỉ có thể Dân chủ khi mỗi người dân đều biết tôn trọng “Nhân quyền – Tri thức – Pháp luật.” Và cũng chính thể chế Dân chủ đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân trước Pháp luật, kích thích và phát triển tiềm năng của mỗi con người, mang lại đời sống văn minh và hiện đại.

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, với tinh thần và sứ mệnh lịch sử trong thế kỷ 21, chính là sự tiếp nối hành trình của các nhà hoạt động Dân chủ đấu tranh giải phóng nhân loại có chiều dài hàng ngàn năm lịch sử.


I. Hoàn cảnh ra đời
II. Đặc điểm chung
III. Mục đích thành lập
IV. Đường lối hoạt động
V. Các hoạt động thường xuyên
VI. Cơ sở pháp lý
VII. Nội quy thành viên
VIII. Đăng ký gia nhập THTNDC
Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.