Đường lối hoạt động

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ là một tập hợp của những thanh niên Việt Nam có cùng chính kiến ủng hộ dân chủ, quyết tâm sống và tham gia công cuộc phục vụ xã hội như một chủ thể kiến tạo xã hội dân chủ.

Tập Hợp chủ trương:

  1. thúc đẩy dân chủ hóa đất nước bằng các biện pháp ôn hòa, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế
  2. đối thoại trên tinh thần bao dung và tôn trọng sự khác biệt
  3. xây dựng nền tảng Tri thức góp phần tạo nên một xã hội văn minh
  4. quy tụ thanh niên ủng hộ dân chủ và hòa hợp dân tộc, không kỳ thị trong nước ngoài nước, không kỳ thị thân thế nguồn gốc


Các hoạt động thường xuyên

  • Thiết lập mạng lưới thanh niên quan tâm tới tình hình đất nước
  • Chia sẻ, phổ biến thông tin tài liệu và Tri thức về mọi mặt trong cuộc sống như: chính trị, kinh tế, pháp luật, văn hóa, khoa học kỹ thuật, v.v…
  • Trao đổi, thảo luận về các vấn đề chính trị xã hội thanh niên quan tâm
  • Yêu cầu Nhà nước thực thi các quyền tự do ngôn luận, quyền biểu tình (theo điều 69 Hiến Pháp); quyền thành lập hội, cơ quan thông tấn, báo chí tư nhân; quyền tự do ứng cử, bầu cử.
  • Thông tin và gửi kiến nghị về các trường hợp vi phạm hiến pháp, vi phạm nhân quyền tại Việt Nam
  • Phối hợp thực hiện các dự án truyền tải thông tin và đề xuất giải pháp cho các vấn đề chính trị xã hội
Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.