Hoàn cảnh ra đời

Tháng 2 năm 2006, Nguyễn Tiến Trung, khi đó là sinh viên công nghệ thông tin tại Đại học INSA, Rennes, Pháp, gửi lá thư ngỏ đến nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Minh Hiển về giáo dục chính trị tại Việt Nam, đồng thời gửi kiến nghị đến Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam về các cải cách chính trị. Sau khi không nhận được phản hồi từ các lãnh đạo Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 8 tháng 5 năm 2006, Nguyễn Tiến Trung cùng bạn bè đồng chí hướng thành lập Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ.

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ được thành lập dựa trên điều 69 Hiến pháp Việt Nam về quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội, cũng như các điều 20 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, điều 21, điều 22 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.


Đặc điểm chung

 1. Thanh niên Viêt ̣Nam chỉ có một Tổ quốc Việt Nam
 2. Hành động vì mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
 3. Tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc
 4. Chống ngoại xâm

 

Mục đích thành lập

 1. Tập hợp thanh niên cùng nhau quảng bá rộng rãi nhu cầu dân chủ hóa đất nước như một giải pháp cho các vấn đề chính trị và xã hội tại Việt Nam.
 2. Là nơi thực thi tự do ngôn luận, kêu gọi tôn trọng lòng yêu nước, tôn trọng sự thật, và tôn trọng sự khác biệt trên cơ sở đề cao sự thật, lập luận logic và khoa học, và tinh thần tôn trọng lẫn nhau của tất cả thành viên tham gia để xóa dần những cách biệt về chính kiến và tư tưởng, nhằm tạo nên một tập hợp thanh niên yêu nước thân thiết và gắn bó.
 3. Tìm hiểu những giá trị dân chủ, sống và tham gia như một chủ thể kiến tạo xã hội dân chủ, cụ thể:
  1. cùng nhau thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề chính trị xã hội mà thanh niên quan tâm;
  2. sinh hoạt có tổ chức và làm việc nhóm, tạo nền tảng cho xã hội dân sự lành mạnh tại Việt Nam trong tương lai;
  3. truyền bá những luồng tư tưởng mới, tri thức mới tới người dân Việt Nam.

 

IV. Đường lối hoạt động


V. Các hoạt động thường xuyên


VI. Cơ sở pháp lý


VII. Nội quy thành viên


VIII. Đăng ký gia nhập THTNDC

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.