Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập THTNDC

Posted on May 8, 2011 in Văn bản chính thức | No Comments


TẬP HỢP THANH NIÊN DÂN CHỦ
08.05.2006-08.05.2011

Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ nói thay cho chúng ta?

Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm thay cho chúng ta?

Và nếu chúng ta không làm ngay bây giờ thì đợi đến khi nào?

-Nguyễn Tiến Trung-


Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.