Những hoạt động nổi bật của THTNDC

Posted on May 4, 2006 in Radio Tiếng nói Thanh niên | No Comments

Nhóm Tiếng Nói Thanh Niên

Cũng trong một mục đích giới thiệu về Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, nhóm Tiếng Nói Thanh Niên hân hạnh truyền đến các bạn bài radio số thứ 2 với chủ đề « Những hoạt động nổi bật của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ » kể từ sau ngày thành lập.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Đại Diện tập hợp gồm các bạn : Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Lan và Việt Quốc, Tập Hợp đã ngày càng lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành công như chương trình Marathon Nối Vòng Tay Lớn hay các cuộc gặp gỡ, trao đổi tình hình Việt Nam với các chính khách quốc tế.

Thông qua chiến dịch Marathon « Nối vòng tay lớn » với mục đích nhằm thu thập chữ ký vào thỉnh nguyện thư cho dân chủ Việt Nam, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đã tạo ra được một vòng tay lớn thực sự nối chặt những người Việt Nam yêu dân chủ trên khắp năm châu lại với nhau. Trong số này, chúng ta sẽ có dịp trò chuyện với các thành viên trong tập hợp để nghe họ nói lên những suy nghĩ của mình về con đường họ đã chọn.

Ngoài chiến dịch Marothon « Nối vòng tay lớn », Tập Hợp cũng ý thức rằng sự ủng hộ của quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Với tinh thần hội nhập quốc tế nhưng luôn giữ quan điểm « dân chủ hóa Việt Nam là nghĩa vụ của mỗi người Việt Nam », Tập Hợp đã lên đường gặp gỡ các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Chương trình sẽ điểm lại các cuộc trao đổi giữa Tập Hợp với tổng thống Mỹ George W. Bush vào tháng 7/2006, với thủ tướng Canada vào tháng 11/2006 để giúp chúng ta hiểu rõ thêm quan điểm của quốc tế về vấn đề dân chủ tại Việt Nam.

Xin mời các bạn cùng Hoàng Thảo và Quang Dũng hòa mình vào những hoạt động của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ nhé !

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.