Nhóm Tiếng Nói Thanh Niên

Posted on May 4, 2008 in Radio Tiếng nói Thanh niên | No Comments

“Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ nói thay chúng ta

Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm thay chúng ta

Nếu chúng ta không làm ngay bây giờ thì đợi đến khi nào”

Nguyễn Tiến Trung

Ngày 8 tháng 5 năm 2006, câu nói đầy nhiệt huyết đó của Nguyễn Tiến Trung, một sinh viên du học tại Pháp, đã được hiện thực hóa bởi sự ra đời của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ với mục đích đấu tranh dưới hình thức ôn hòa nhưng kiên quyết cho một nền dân chủ tại Việt Nam.

Với một lòng yêu nước nồng nàn, một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và một tình đoàn kết keo sơn, tập hợp đã ngày càng lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành công như chương trình Marathon « Nối vòng tay lớn » nhằm thu thập chữ ký vào thỉnh nguyện thư cho dân chủ Việt Nam trên khắp thế giới, những buổi tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia như tổng thống Mỹ vào tháng 7/2006, thủ tướng Canada vào tháng 11/2006 để vận động sự ủng hộ quốc tế cho tiến trình dân chủ Việt Nam.

Song song với những hoạt động thiết thực trên, tập hợp cũng ý thức rõ rằng công cuộc đấu tranh Dân Chủ cần có sự tham gia, nhất trí của toàn thể dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Vấn đề đưa những thông tin đầy đủ, xác thực nhất về quá trình đấu tranh vì Dân Chủ đến với người dân và thu hút những con người có tấm lòng với đất nước đến với tập hợp được đưa lên hàng đầu. Nhiệm vụ quan trọng này chính là kim chỉ Nam của chúng tôi, nhóm Tiếng Nói Thanh Niên.

Là một bộ phận quan trọng của tập hợp, nhóm Tiếng Nói Thanh Niên nắm vai trò là đài ngôn luận chính thức của tập hợp. Hoạt động chủ yếu của nhóm là thông qua Internet, cung cấp cho các bạn những bài viết, hình ảnh và đặc biệt những phóng sự radio được thực hiện hàng tuần với nội dung như những thông tin, định hướng tương lai của tập hợp, những tin tức quan trọng diễn ra trong tuần, những diễn biến trong quá trình dân chủ hóa đất nước, những hiểu biết, lý luận cơ bản về chính trị…Những thông tin này sẽ được đảm bảo tính chân thực, chính xác và giúp các bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình đất nước, tình hình thế giới và quá trình đấu tranh vì dân chủ cho đất nước.

Cũng như nguyện vọng chung của tập hợp, nhóm Tiếng Nói Thanh Niên luôn mong đợi những lá thư gia nhập cũng như những đóng góp ý kiến của các bạn dành cho nhóm nói riêng và tập hợp nói chung. Nhóm hi vọng rằng một ngày gần đây nhất, chúng ta sẽ cùng nhau đứng dưới một lá cờ, cùng nhau đấu tranh cho một mục đích:

“Việt Nam dân chủ của dân, do dân, vì dân”

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.