Noel & Năm mới 2012

Trong mùa lễ năm nay, mong bạn hãy cùng chúng tôi viết thư gửi đến cho những người hoạt động dân chủ đang bị giam cầm tại Việt Nam, trong đó có Nguyễn Tiến Trung – sáng lập viên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ.

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ mến chúc các bạn và gia đình mùa Noel ấm áp và an bình. Và cầu chúc một năm mới với nhiều hi vọng, thành công cho phong trào dân chủ Việt Nam.

Ban Đại Diện
Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ
www.thtndc.info
thtndc@gmail.com

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.