Ngày Chủ Nhật Yêu Nước (24.07.2011)

 

Xem thêm các chi tiết tường thuật về cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 24.07.2011 tại đây.

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.