Phỏng vấn THTNDC tại San Jose (2006)

Nguyễn Tiến Trung & Hoàng Lan tại San Jose, California, ngày 8 tháng 7, năm 2006 tại San Jose, Hoa Kỳ.

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.