Xem tác hại của việc khai thác bauxite ở Jamaica và Guinea để hiểu rõ hơn những gì sẽ diễn ra ở Việt Nam…
Nếu các bạn cho rằng khai thác bauxite ở Tây Nguyên không có lợi, hãy truyền bá video này đến bạn bè càng nhiều càng tốt..
Các video được thuyết minh bởi Radio Tiếng Nói Thanh Niên thuộc THTNDC. Xem thêm tại www.thtndc.info.

Hãy tích cực truyền bá thông tin về tác hại của bô-xít để cứu Tây Nguyên!

Tại Jamaica:

Tại Guinea:

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.