Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ mong muốn liên kết với các bạn thanh niên yêu nước thuộc mọi thành phần xã hội, không phân biệt trong ngoài, không kỳ thị nguồn gốc thân thế. Mạng xã hội khiến việc liên kết dễ dàng, nhưng yếu tố quan trọng nhất để tạo sự liên kết bền vững và hiệu quả là niềm tin. Gây dựng tổ chức chính là gây dựng niềm tin giữa những người có cùng chính kiến, qua quá trình sinh hoạt cùng nhau và cùng tôn trọng những nguyên tắc làm việc tập thể cơ bản.

Ngoài ra, với những bạn có ý hướng phục vụ xã hội qua con đường chính trị, tổ chức thanh niên là điểm khởi đầu để rèn luyện các kỹ năng sống và tham gia chính trường một cách dân chủ. Làm việc có tổ chức là cách để chúng ta học cách liên lạc, thảo luận và thương lượng giữa các ý kiến khác biệt, học cách lắng nghe và thoả hiệp. Đó là một quá trình, không thể ngày một ngày hai mà có được. Nhưng chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ.

Những kỹ năng làm việc tập thể cũng giúp ích cho chúng ta trong công việc và đời sống thường nhật. Lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, biết dung hòa các nghĩa vụ khác nhau, biết đoàn kết với những người xung quanh là những thái độ sống dân chủ và tích cực.

Mời các bạn tham gia thảo luận cùng THTNDC:

Facebook

Twitter

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.