Quyền của công dân ở nước ngoài

Quốc hội Việt Nam họp tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội


Chỉ còn vài tháng nữa, người dân Việt Nam sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội. Hội nghị hiệp thương lần 1 đã diễn ra để “thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội”.

Trong “cơ cấu” kì này, tôi thấy công dân Việt Nam đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài chưa có điều kiện thực hiện quyền công dân của mình.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng công dân Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn có quyền ứng cử, bầu cử như người ở trong nước. Điều 52 của Hiến pháp có ghi “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”, đồng thời điều 51 ghi rõ “Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân”. Do đó, việc công dân ở Việt Nam nước ngoài tham gia các hoạt động chính trị là hợp pháp và hợp hiến.

Vậy mà từ trước đến nay, Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ tạo điều kiện cho công dân ở nước ngoài thực hiện quyền ứng cử, bầu cử của mình. Từ năm 1975 thống nhất đất nước đến bây giờ đã hơn 30 năm, nghĩa là 6 nhiệm kì Quốc hội đã qua, quyền lợi và nghĩa vụ chính trị của người dân Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn bị lãng quên.

Về quyền bầu cử, “công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử “. Như vậy, tất cả các bạn sinh viên du học, những người đang đi làm ở nước ngoài đương nhiên có quyền bầu cử. Việc không tổ chức bầu cử ở nước ngoài chứng tỏ Nhà nước quá coi thường quyền của người dân.

Về quyền ứng cử, “công dân Việt Nam có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử theo các tiêu chuẩn được quy định trong Luật bầu cử Ðại biểu Quốc hội”. Trong phần tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội lại không có điều nào quy định người ứng cử phải ở trong nước. Điều đó chứng tỏ rằng có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có đủ tiêu chuẩn để tham gia tranh cử.

Công dân Việt Nam ở nước ngoài

Như vậy, trong những kì bầu cử Quốc hội trước đây và ngay cả trong kì hiệp thương lần 1 vừa qua, bộ phận công dân Việt Nam ở nước ngoài không hề được đề cập đến. Việc này đã bỏ phí chất xám của nhiều người tài năng, trong khi đất nước đang rất cần những đại biểu quốc hội có năng lực, có trình độ. Chuyện “bỏ quên” công dân ở nước ngoài khiến cuộc bầu cử và ứng cử vào Quốc hội trở thành trò đùa, không có giá trị.

Điệu múa của người Việt ở nước ngoài
Người Việt ở nước ngoài gìn giữ các nét truyền thống của văn hóa Việt Nam

Tại các quốc gia dân chủ, người dân đất nước họ ở nước ngoài được hưởng mọi quyền ứng cử, bầu cử như người dân trong nước. Thậm chí ngay cả những người đang ở trên trạm không gian (MIR, ISS) cũng có quyền gửi phiếu bầu của mình từ không gian về mặt đất.

Việc Nhà nước CHXHCN Việt Nam không tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động chính trị là hành vi coi thường cả Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Sự việc này phải chấm dứt ngay.

Nhà nước Việt Nam cần nhanh chóng tổ chức ứng cử, bầu cử Quốc hội cho người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại nước ngoài ngay trong kì bầu cử này để thực hiện ý dân và để bảo đảm quyền tự do ứng cử, bầu cử của người dân được tôn trọng.

Nguyễn Tiến Trung
Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.