Radio số 6: Dân Chủ

Posted on May 4, 2008 in Radio Tiếng nói Thanh niên | No Comments

Dân chủ, một khái niệm không còn xa lạ đối với mỗi người Việt Nam chúng ta, tuy nhiên như thế nào mới là “dân chủ đích thực”? Vấn đề này hiện đang gây ra rất nhiều tranh luận. Đã có rất nhiều bạn thắc mắc về “ý tưởng dân chủ” của THTNDC. Với radio chuyên đề DÂN CHỦ, nhóm Tiếng nói thanh niên hi vọng sẽ mang lại cho các bạn một cái nhìn rõ hơn về “ý tưởng dân chủ” của tập hợp.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn về địa chỉ:

thtndc@gmail.com

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.