Tạp chí Science phản hồi về bản đồ biển Đông trong bài viết của X.Peng

Posted on Oct 1, 2011 in Quan điểm-Nhận định | One Comment

THTNDC: Sau khi bài “Lịch sử nhân khẩu học của Trung Quốc và thách thức trong tương lai” kèm theo bản đồ “đường chữ U” ở biển Đông của tiến sĩ X.Peng đăng trên Tạp chí Science ngày 29 tháng 7, 2011, THTNDC đã gửi thư bày tỏ quan điểm cũng như phản đối bản đồ sai sự thật trên. Trong số 30 tháng 9, 2011, Ban biên tập Science đã lên tiếng phản hồi qua “Editor’s Note” ở trang 1824. THTNDC đăng lại bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt sau đây.

***

Lưu ý từ Ban biên tập

Trọng bài “Lịch sử nhân khẩu học của Trung Quốc và thách thức trong tương lai” (China’s demographic history and future challenges) đăng trong mục đặc biệt về Dân số (1) ngày 29 tháng 7, có kèm theo Hình 1 với bản đồ Biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi ý thức rằng một số độc giả đã diễn giải việc đăng xuất bản đồ này như một thông báo quan điểm của Science vềbiên giới biển đảo được ghi nhận trong hình ảnh trên. Trường hợp này không phải như vậy.

Chính sách của Science, được tìm thấy trên các trang đầu của mỗi số, đã nói rõ rằng “tất cả các bài được đăng trên Science –bao gồm các bài tin tức, xã luận và bình luận, và bình phẩm sách – được ký kết và phản ánh quan điểm cá nhân của các tác giả và không chính thức phản ánh quan điểm của AAAS hoặc các tổ chức khác mà tác giả là hội viên (hay liên kết).” Sciencekhông đứng về phía nào đối với các khiếu nại liên quan đến thẩm quyền tài phán trong lĩnh vực lãnh hải đã bao gồm trong bản đồ trên. Chúng tôi đang xem xét lại các thủ tục chấp nhận bản đồ để đảm bảo rằng trong tương lai Science không tỏ ra thiên vị hoặc đứng về một bên nào trong các vấn đề tranh chấp lãnh hải hay thẩm quyền tài phán.

Tham khảo 

  1. X. Peng, Science 333, 581 (2011).

°°°

Editor’s Note

IN THE REVIEW “CHINA’S DEMOGRAPHIC history and future challenges” in the 29 July special section on Population (1), Fig. 1 showed a map of the South China Sea. We have become aware that some readers are interpreting the publication of this map as a statement by Science on the maritime borders marked in the image. This is not the case.

Science’s policy, found on the masthead page of each issue, states that “all articles published in Science—including editorials, news and comment, and book reviews—are signed and reflect the individual views of the authors and not official points of view adopted by AAAS or the institutions with which the authors are affiliated.” Science does not have a position with regard to jurisdictional claims in the area of water included in the map. We are reviewing our map acceptance procedures to ensure that in the future Science does not appear to endorse or take a position on territorial/jurisdictional disputes.                  

Reference

  1. X. Peng, Science 333, 581 (2011).

_________

Xem thêm:

Thư gửi Tạp chí Science liên quan đến bản đồ sai sự thật về biển Đông

Giới trí thức Việt Nam bất bình Tạp chí Science

1 Comment

  1. Editor’s note from Science | Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ - Viet Youth For Democracy
    01/10/2011

    [...] Science published the Editor’s Note regarding this matter on page 1824. Please click here for Vietnamese [...]

    Reply

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.