Tham nhũng tràn lan trong giáo dục

Lao Động

Theo thông cáo ngày 1.10 của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) về “Báo cáo tham nhũng toàn cầu: Giáo dục”, có nhiều hình thức tham nhũng trong ngành giáo dục, từ biển thủ công quỹ quốc gia dành cho giáo dục tới không công khai các chi phí trường học hay mua bán bằng giả.

Theo báo cáo này, tham nhũng trong giáo dục cản trở nghiêm trọng giáo dục chất lượng cao cũng như sự phát triển kinh tế – xã hội trong tất cả các trường hợp. Báo cáo cho rằng tham nhũng đang hủy hoại uy tín của ngành giáo dục ở nhiều quốc gia.

Theo Phong vũ biểu tham nhũng Toàn cầu 2013 của Tổ chức Minh bạch quốc tế, cứ khoảng 5 người trên thế giới thì có 1 người đưa hối lộ cho dịch vụ giáo dục trong năm trước đó. Ở những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, con số này lên tới 1 trên 3 (cứ 3 người lại có 1 người đưa hối lộ). Tại Việt Nam, báo cáo “Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2013” của TI dẫn tỉ lệ 49% người dân đánh giá “giáo dục có tham nhũng hoặc tham nhũng cao”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong giáo dục, không chỉ để trẻ em được đến trường mà còn để đảm bảo các thế hệ sau “được chuẩn bị để nói không với tham nhũng”. Chủ tịch TI – bà Huguette Labelle – nói: “Để trường học có thể giáo dục nên những thế hệ chống tham nhũng tương lai thì chính trường học trước tiên phải không có tham nhũng”. Theo bà Labelle, nếu không đạt được mức độ liêm chính cao, các trường phổ thông và đại học sẽ không thể tạo ra những nhà lãnh đạo tương lai với các kỹ năng căn bản và cần thiết để thành công, và quan trọng hơn là để đấu tranh chống tham nhũng.

“Báo cáo tham nhũng toàn cầu: Giáo dục” dày 442 trang gồm 5 phần với các phân tích và khuyến nghị của 70 chuyên gia từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia khuyến nghị sự cần thiết phải xây dựng chương trình lồng ghép các sáng kiến phòng, chống tham nhũng vào nội dung giảng dạy ở nhà trường và các hoạt động trong lớp học để có thể giúp ngăn ngừa tham nhũng trong giáo dục.

Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.