Ý thức tổ chức trong chính trị

Tổng thống Bush và phu nhân Laura với Hoàng Lan và Nguyễn Tiến Trung, hình chụp tại Texas

Thời gian gần đây phong trào dân chủ trong nước ngày càng phát triển. Đã có những đảng phái đối lập hoạt động công khai ở Việt Nam.

Tuy thế, do hoàn cảnh lịch sử, nước ta chưa bao giờ ở trong một thể chế dân chủ đa đảng thật sự nên vấn đề tổ chức và điều hành của các chính đảng sẽ là một đề tài lớn để cùng thảo luận.

Không thể phủ nhận được rằng đảng lớn nhất ở Việt Nam hiện tại chính là đảng cộng sản. Những người lãnh đạo của đảng cộng sản không bao giờ sợ những đấu tranh cá nhân riêng lẻ mà họ sợ đấu tranh có tổ chức. Việc họ ngăn cấm quyền tự do lập hội, khống chế các giáo hội đã nói lên việc đó.

Do đó, vấn đề của các tổ chức chính trị đối lập trong nước là làm sao có đủ sức mạnh để cạnh tranh với đảng cộng sản. Muốn như vậy cần phải có ý thức tổ chức cao.

Lãnh đạo tài năng, đức độ

Điều kiện tiên quyết là người lãnh đạo phải có tài năng, đức độ. Muốn xây một ngôi nhà vững chắc, chúng ta cần có cột trụ chắc chắn. Thử hỏi có ai xây nhà mà không có cột trụ? Người lãnh đạo chính là trụ cột trong một tổ chức chính trị.

Quyền lực trong một tổ chức chính trị là quyền lực thuyết phục chứ không phải là quyền lực ra lệnh. Vì lý do đó, người lãnh đạo cần phải có uy tín rất cao đối với cấp dưới. Để đạt được điều này, người lãnh đạo cần có một quá trình thử thách lâu dài để chứng minh chứ không thể trong một sớm một chiều.

Ngoài ra, người lãnh đạo giỏi cần phải có tư duy chính trị sâu sắc, tầm nhìn xa trông rộng, biết cách tổ chức, có khí phách, trong sáng, kiên định trước sau như một trong việc dân chủ hóa đất nước. Có như vậy thì nhân dân mới có thể đi theo và ủng hộ.

Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền hiện nay nhưng sức mạnh giảm đi rất nhiều do không có lãnh đạo chân chính. Không một ai trong đảng cộng sản có uy tín cao với nhân dân, thể hiện qua việc họ luôn khống chế bầu cử ở Việt Nam thông qua Mặt trận Tổ Quốc. Và cũng không người lãnh đạo nào trong đảng cộng sản đủ tài năng và bản lĩnh đưa đất nước theo con đường dân chủ thật sự, dù lúc nào cũng hô hào xây dựng “xã hội công bằng, dân chủ”.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói “tôn trọng mọi ý kiến khác biệt” nhưng chính quyền ngăn cấm hoàn toàn báo chí tư nhân. Điều này cho thấy một là ông nói dối, hai là ông bất tài, không có uy tín và quyền lực để cấp duới chấp hành. Trong cả hai trường hợp nó đều cho thấy sự yếu kém của đảng cộng sản Việt Nam do không có lãnh đạo đức độ, chân chính.

Ý thức tổ chức

Điều kiện quan trọng nữa là ý thức tổ chức. Trong tổ chức chính trị, mỗi người có một nhiệm vụ riêng và mỗi người phải có ý thức về vai trò, vị trí của mình. Nếu ai cũng đòi làm trụ cột hết trong khi uy tín, bản lĩnh, kinh nghiệm chưa đủ thì rất khó thành công! Nhìn lại lịch sử Việt Nam, Nguyễn Trãi tài năng là thế nhưng lại theo phò Lê Lợi. Hiện tại, ở Hoa Kỳ, bà Condoleeza Rice từng là giáo sư chính trị học tại trường đại học Stanford, trình độ học vấn hơn hẳn tổng thống George W Bush nhưng bà lại chỉ là cố vấn.

Do đó, có ý thức về tổ chức, nghĩa là biết chấp hành mệnh lệnh cấp trên, đoàn kết, chia sẻ với cấp ngang hàng và cấp dưới sẽ làm cho tổ chức mạnh lên rất nhiều.

Trong thời kì chiến tranh, đảng cộng sản Việt Nam được tổ chức hết sức chặt chẽ. Bất kì đảng viên nào cũng có tổ, nhóm để sinh hoạt. Đó là một trong những lý do quan trọng khiến đảng cộng sản giành thắng lợi trong mọi cuộc chiến.

Tài chính và lực lượng

Để thành lập một tổ chức chính trị, điều kiện cần sau người lãnh đạo tài đức là tài chính. So sánh giữa tiềm lực tài chính của các nhà dân chủ trong nước và đảng cộng sản Việt Nam, chúng ta nhận thấy rõ sự chênh lệch quá lớn. Điều 46 trong điều lệ đảng cộng sản Việt Nam có ghi rõ : “Tài chính của Ðảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, từ ngân sách nhà nước và các khoản thu khác”.

Như vậy, những người lãnh đạo đảng cộng sản ngang nhiên lấy tiền từ ngân sách nhà nước, tức là ăn cắp công khai tiền của nhân dân để chi cho công việc của đảng và các đảng viên cao cấp. Với một nguồn tài chính dồi dào như vậy, đảng cộng sản có khả năng nuôi bộ máy trấn áp khổng lồ nhằm ngăn chặn sự hoạt động của các nhà dân chủ.

Thêm nữa, thành lập tổ chức thì phải có lực lượng. Lực lượng mà tôi muốn nói đến ở đây là những người thật sự có tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, hiểu biết về chính trị, sẵn sàng đi đến cùng con đường dân chủ hóa đất nước đầy khó khăn. Nếu không có lực lượng đông và mạnh, những lời kêu gọi đảng cộng sản Việt Nam cải tổ, chấp nhận đa nguyên đa đảng sẽ không có hiệu quả cao.

Trước những sự thật như thế, những người đấu tranh cho dân chủ không ý thức được việc cần phải đấu tranh có tổ chức thì sẽ rất khó thành công.

Trong cạnh tranh chính trị, đảng là hình thức tổ chức cao nhất, chặt chẽ nhất. Để xây dựng được một đảng chính trị lớn mạnh, tiên phong trong việc dân chủ hóa và xây dựng đất nước giàu mạnh, để nhân dân hướng vào và đi theo thì cần phải có người lãnh đạo tài đức, có tài chính, cũng như mỗi người cần chấp nhận đứng vào hàng ngũ và sinh hoạt có quy củ.

Các bạn thanh niên mong muốn một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh cần có ý thức đứng vào tổ chức. Tổ chức này không nhất thiết phải là các đảng dân chủ mà có thể chỉ là các phong trào, tập hợp. Các bạn không cần phải làm điều gì to tát, chỉ cần mỗi người học hiểu cặn kẽ các tài liệu về dân chủ và đủ sức thuyết phục bạn bè thân của các bạn cùng đứng vào tổ chức. Càng đông người, lực lượng dân chủ sẽ càng mạnh, có thể bảo vệ nhau và đứng vững trước những khó khăn. Và trong một lực luợng đông đảo, sẽ xuất hiện những người tài đức để lãnh đạo đại cuộc dân chủ hóa Việt Nam đi tới đích cuối cùng.

Kết luận

Theo quan điểm của cá nhân tôi, hiện nay hai người có đủ khả năng đứng ra làm lãnh đạo tinh thần cho phong trào đấu tranh dân chủ trong nước là giáo sư Hoàng Minh Chính và đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, những người đã đấu tranh cả cuộc đời cho công cuộc dân chủ hóa đất nước, có uy tín trong nước và quốc tế.

Đó là những vị có khả năng tạo mối liên kết cho nhân dân, đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ dân chủ. Nhưng hoạt động tổ chức, liên kết và lãnh đạo trực tiếp lại cần những người trẻ tuổi lấy quá trình đấu tranh làm con đường xây dựng kinh nghiệm và uy tín, để vươn lên thành những lãnh đạo tương lai của phong trào dân chủ Việt Nam.

Thời cơ do hội nhập quốc tế mang đến đang thách thức mọi bạn thanh niên Việt Nam. Nếu các bạn không có ý thức tổ chức và không đoàn kết, đồng thời không muốn tham gia tích cực vào tiến trình dân chủ hóa thì Việt Nam sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa để chuyển qua thể chế dân chủ, và người thiệt thòi nhiều nhất sẽ chính là thanh niên Việt Nam.


Leave a Reply

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không chịu trách nhiệm về những thông tin, hoạt động hay bài viết
về Tập Hợp nếu các thông tin không được đăng tải chính thức trên trang thtndc.info.